Plan Van Aanpak

De fundamenten van het autobeleid zijn verankerd in uw Autoregeling of -reglement. Als eerste stap wordt uw huidige autoregeling door VDH Lease-Advies beoordeeld en waar nodig in overleg met u aangevuld of aangepast. Hoe meer zaken zijn geregeld, des te zelfstandiger kan onze helpdesk werken.

Uw leasemaatschappijen werken met Algemene Voorwaarden die gelden voor alle reeds afgesloten contracten. Deze voorwaarden worden door VDH Lease-Advies beoordeeld en met u doorgenomen. Eventuele pijnpunten worden van commentaar voorzien en ter verbetering aan de leasemaatschappij voorgelegd.

Na de voorbereidende werkzaamheden worden alle partijen geïnformeerd over de overdracht van beheer en is onze helpdesk geopend voor vragen en ingesteld om de werkzaamheden van u over te nemen.

Het bijhouden van uw leaseauto’s kost veel tijd. Natuurlijk is het goed om vertrouwen te stellen in uw leasemaatschappij, maar controle blijft nodig.
 
Zijn alle doorbelastingen terecht? Zijn prijsverhogingen transparant? Welke kosten zijn voor rekening van uw bestuurder? Zijn de salarisinhoudingen goed geregeld?
 
Als de tijd en kennis u ontbreekt, dan is extern wagenparkbeheer voor u de oplossing!

Extern wagenparkbeheer


Autoleasing | wagenparkbeheer

 

VDH Lease-Advies neemt de volledige zorg van uw wagenpark over. U bepaalt het beleid en VDH Lease-Advies voert uw beleid uit. Onze helpdesk is 24/7 bereikbaar en onderhoudt namens u de contacten met alle betrokken partijen zoals bestuurders, leasemaatschappijen, autoverhuurmaatschappijen, brandstofpasleveranciers en autodealers. Wij bewaken uw prijsafspraken, controleren en rapporteren.

Helpdesk


De uitvoering van het externe wagenparkbeheer is in handen van onze helpdesk die 24/7 telefonisch bereikbaar is voor vragen en problemen.