Plan Van Aanpak

De fundamenten van het autobeleid zijn verankerd in uw Autoregeling of -reglement. Als eerste stap wordt uw huidige autoregeling door VDH Lease-Advies beoordeeld en waar nodig in overleg met u aangevuld of aangepast. Hoe meer zaken zijn geregeld, des te zelfstandiger kan onze helpdesk werken.

Uw leasemaatschappijen werken met Algemene Voorwaarden die gelden voor alle reeds afgesloten contracten. Deze voorwaarden worden door VDH Lease-Advies beoordeeld en met u doorgenomen. Eventuele pijnpunten worden van commentaar voorzien en ter verbetering aan de leasemaatschappij voorgelegd.

Na de voorbereidende werkzaamheden worden alle partijen geïnformeerd over de overdracht van beheer en is onze helpdesk geopend voor vragen en ingesteld om de werkzaamheden van u over te nemen.