Autoreglement


De kapstok voor uw autobeleid is het Autoreglement. Dit is de overeenkomst tussen uw bedrijf en uw bestuurders. Hierin staan alle do’s en don’ts voor uw bestuurders. Geen overbodige luxe, omdat zich vaak situaties voordoen waarbij het onduidelijk kan zijn wie voor de kosten moet opdraaien. Denkt u maar aan de fiscale consequenties bij het gebruik van een ‘auto van de zaak’, verkeersboetes of een eigen risico bij schade. Maar ook de consequenties van rijden onder invloed van alcohol of drugs moeten zijn vastgelegd in het Autoreglement. De consequenties van het niet verzekerd zijn van uw auto wilt u niet als bedrijf dragen!

VDH Lease-Advies maakt gebruik van een checklist om uw bestaande autoreglement snel te kunnen controleren op lacunes en onvolkomenheden. Dit kan u in de toekomst een gang naar de kantonrechter besparen!